Kunstige Benen op Pad voor ALS

Anna Akke Fopma

( Culturele activiteit organiseren )

from €1.000 (148%)
0 m Covered
My goal 50 km | Reached 0%

In Exmorra is een expositie Kunstige Benen op Pad. Plastic benen zijn met diverse technieken bewerkt door amateur en professionele kunstenaars uit het gehele land. Dit heeft een prachtig resultaat opgeleverd. De Kunstige benen exposeren nu langs de kunstroute in het dorp van 15 mei tot 7 augustus. Ook zijn de eigenaars van de Kunstige Benen gevraagd of zij willen exposeren bij het UIT festival. Dus wat klein is begonnen wordt door het enthousiasme steeds groter. Hierbij als organisatie de vraag, wat doen we na de exposities met de benen. Het idee werd geopereerd om ze per opbod te gaan verkopen en de opbrengst te gaan schenken aan een goed doel. Over het goede doel hoefden we niet lang na te denken.
De Kunstige Benen zijn op Pad vanaf de fabriek, naar de verkoper, vervolgens naar de kunstenaars in het gehele land, hier zijn ze bewerkt tot ware kunstwerken een ieder op zijn eigen manier, vervolgens weer op Pad naar Exmorra en vervolgens nog door naar Bolsward. De Kunstige Benen hebben er al een hele lange weg op zitten en gaan dan nog door naar een liefhebber die zal gaan genieten van één of meerdere kunstige benen.

Voor wandelen en andere bewegingen zijn benen nodig. Door ALS vallen langzaam de spieren langzaam uit en kunnen gedupeerden niet meer lopen. In onze nabije omgeving maken we dit helaas van dichtbij mee. Symbolisch vinden wij dit een mooie match.

De toegang van deze expositie is vrij toegankelijk. Tevens is er een prijsvraag aan gekoppeld waar een prijs mee is te winnen. Wij hopen op vele bezoekers.

Als donatie idee worden er twee benen "gepipmt" in ALS stijl en zullen zichtbaar op de route worden geplaatst. Op deze manier hopen wij veel geld in te zamelen voor ALS.

Promote this page with a cool poster. You can determine the text yourself and then print the poster and put it up anywhere. Anyone can make a poster of this page, including friends, family, colleagues, people from your sports team or classmates. Put the poster up in a supermarket, behind the window at shops, at companies or at school. Putting up a poster is often no problem if you ask nicely and explain what it is for.

View all
€15 22-09-2021 | 21:35
€851 11-09-2021 | 20:36 Totaal bedrag van onze actie kunstige benen op pad. Vele benen zijn vandaag geveild en hebben dit mooie bedrag opgebracht
€25 11-09-2021 | 16:26
€10 10-09-2021 | 16:06
€350 08-08-2021 | 09:30 Donatie van vele toeristen voor de epositie Kunstige Benen op PAd