Piter Jelles !mpulse Kollum

Donneer geld voor stichting ALS!
from € 500 (0%)

Wij, de leerlingen van het Piter Jelles !mpulse Kollum, zamelen geld in voor stichting ALS. Dit doen we, bijvoorbeeld, door langs de deuren te gaan en spullen op te halen. Deze verkopen we op het door ons georganiseerde kerstmarkt.

You can create your own personalized poster to draw attention to this fundraising page. After printing the poster you can hang it in a shop, a café window or a community bulletin board. Ask your family, friends, co-workers and neighbors to help and also put up a poster in their home, school or work place. Most people are willing to help but be sure to ask permission first.